Tag "Maritime Silk Road"

811views Press Release   ●   โฟตอน มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์เชิงพานิชย์อันดับหนึ่งของจีน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านข้อตกลงความร่วมมือสำหรับโครงการผลิตอัจฉริยะกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 13 (the