Tag "Mazda MX-30"

59viewsประชาสัมพันธ์

721viewsเรื่อง : AREA 54 ●   มาสด้า คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) รุ่นแรก Mazda MX-30 ในงาน 2019 Tokyo Motor Show ตัวรถจะมีการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงปริมาณอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้ โดยมาสด้าจะตีตราจำหน่ายเป็นรถรุ่นปี 2021 ●   แม้จะช้ากว่าเพื่อนในประเทศเดียวกัน แต่มาสด้านั้นเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตที่ศึกษาและพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ไล่ไปตั้งแต่ต้นแบบ Mazda Demio EV (Mazda 2) ในช่วงปี 2012 ซึ่งมีการปล่อยเช่าเพื่อเก็บข้อมูลในญี่ปุ่นระยะหนึ่ง จากนั้นในปี 2013 จึงมีต้นแบบ Mazda 2