Tag "Mazda Powertrain Manufacturing"

8.7Kviewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MPMT : Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ณ จังหวัดชลบุรี

1Kviews ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   บริษัท มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จำกัด เผยความสำเร็จในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมาสด้าเป็นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่มีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 1 สูงสุด 8%