Tag "MG E-Motion Concept"

821views Posted by : AREA 54   ●   MG จัดแสดงรถสปอร์ตต้นแบบรุ่นใหม่ MG E-Motion Concept  ภายในงาน 2017 Shanghai Auto Show ส่วนสำคัญในข่าวสั้นๆ นี้คือ มีรายงานว่า Matthew Cheyne ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด MG