Tag "Mitsubishi Fuso eCanter"

805viewsPosted by : AREA 54   ●   เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดีซีวีที ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ในประเทศไทย จัดแสดงรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า Mitsubishi Fuso eCanter รุ่น 1.0 ในไทย โดยเป็นอีเวนท์พิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไทย ภายใต้ชื่องาน

1KviewsPosted by : AREA 54   ●   ในขณะที่อีซูซุเปิดตัวรถบรรทุก Isuzu Elf EV พลังงานไฟฟ้าในงาน 2017 Tokyo Motor Show ทางฝั่งคู่แข่งอย่าง Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation หรือ MFTBC บริษัทในเครือของ Daimler AG ในนาม Daimler Trucks Asia