Tag "Motivate"

158views Press Release   •   ฟอร์ดจับมือกับเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด และช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจากเมืองซานฟรานซิสโกเป็นแห่งแรก ทั้งนี้ฟอร์ดได้ประกาศข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อ