Tag "Multistrada Arah Sarana"

815viewsPress Release   ●   มิชลินประกาศลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการ 80 เปอร์เซ็นต์จาก PT Multistrada Arah Sarana (Multistrada) บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 180,000 ตัน ซึ่งประกอบด้วยยางสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล 11 ล้านเส้น ยางสำหรับยานพาหนะสองล้อ