Tag "Nanobatteries"

401views Posted by : Man from the Past   ●   อุตสาหกรรมรถยนต์กำลังมีการแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันที่เป็นการพัฒนาด้านแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เป้าหมายคือการชาร์จได้เร็วกว่า มีต้นทุนที่ถูกกว่า และมีความปลอดภัยสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ใช้กันอยู่