Tag "NEV"

174views Posted by : AREA 54   ●   Leonardo DiCaprio หนึ่งในนักแสดงที่มีบทบาทเด่นชัดในฐานะนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตกลงรับตำแหน่งแบรนด์ แอมบาสเดอร์ให้