Tag "Nikola One"

431viewsPosted by : AREA 54   ●   ฮาวเซอร์-บุช หนึ่งในผู้ผลิตเบียร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Bud Weiser เตรียมลุยงานขนส่งในอเมริกาเหนือด้วยรถบรรทุกพลังฟิวเซลล์ Nikola One (หรืออาจจะรวม Nikola Two ด้วย) ของนิโคลา มอเตอร์ คอมพานี โดยทำการสั่งซื้อรวดเดียวเป็นล็อทใหญ่ถึง 800 คัน ซึ่งทำให้ ดีลก่อนหน้านี้กับเทสล่า ในการสั่ง