Tag "Nissan Crossing"

567views เรื่อง – ภาพ : นาธัส แสงสุริยะ   ●   วันที่ 10-15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญสื่อมวลชนไทยเข้าร่วมกิจกรรม Nissan A2Z ที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสื่อ

223views Press Release   •   นิสสัน ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวศูนย์แสดงรถยนต์แห่งใหม่ในย่านกินซ่า กรุงโตเกียว นำเสนอความก้าวหน้าและทันสมัยของเทคโนโลยีของแบรนด์นิสสันภายใต้ชื่อ Nissan Crossing ภายใต้แนวคิด “Intelligent Mobility” หรือ “การขับเคลื่อนอัจฉริยะ”