Tag "Nissan"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email19viewsประชาสัมพันธ์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email24viewsประชาสัมพันธ์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email35viewsประชาสัมพันธ์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email21viewsประชาสัมพันธ์

Total: 38 38Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email153viewsเรื่อง : AREA 54

Total: 63 62Facebook Line 0Twitter 0Google+ 1Email317viewsเรื่อง : AREA 54

Total: 32 32Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email209viewsเรื่อง : AREA 54

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email27viewsประชาสัมพันธ์ ●   นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย สานต่อโครงการแค่ใจก็เพียงพอ 2562 เพื่อส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วประเทศไทย จัดการกับปัญหาวัสดุ ของเหลือใช้ ในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมอัพไซเคิล โซลูชัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ●   ปีที่สามของโครงการฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกแห่ง “การให้” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 138 ทีม จาก 33 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ●  

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email26viewsประชาสัมพันธ์ ●   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาค นิสสัน ลีฟ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เจเนอเรชั่นแรก ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้ง ●   การบริจาครถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของนิสสันที่จะพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการศึกษาของเยาวชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ●   “นิสสัน เปิดตัว นิสสัน ลีฟ เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2553 นับเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 100% รายแรกของโลก