Tag "Pennzoil Platinum"

Total: 20 20Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email110views Press Release   ●   เชลล์ สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ครองตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งของตลาดน้ำมันหล่อลื่นทั่วโลกประจำปี 2558 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 11.6% อ้างอิงจากรายงานการวิเคราะห์และการประเมินตลาดในอุตสาหกรรมน้ำมัน