Tag "Peter Galli"

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email63views Press Release   ●   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง มร. ปีเตอร์ แกลลี (Peter Galli) เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดย มร. แกลลี จะรายงานตรง