Tag "Philips"

Total0 0Facebook Line 0Twitter 0Email137viewsPress Release   ●   เนื่องในโอกาสวันหืดโลก (World Asthma Day) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ฟิลิปส์ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากภูมิแพ้ และรณรงค์ให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญการดูแลสภาพอากาศภายในบ้านเพื่อป้องกันให้ห่างไกลจากโรคหอบหืด