Tag "Rauno Aaltonen"

343views เรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ • ภาพ : มินิ ประเทศไทย   •   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จัดกิจกรรม MINI Track Day ทดลองขับรถมินิหลากรุ่นในสนามแข่งรถ โดยมีไฮไลต์อยู่ที่รถ 3 รุ่นประกอบด้วย MINI John Cooper Works, MINI Convertible และ MINI