Tag "Robert Kubica"

286views Posted by : Fascinator.   ●   เวทเทล ยังคงพาเฟอร์รารีท็อปกระดาน ในขณะที่ คูบิคซ่า รีเทิร์นทดสอบรถประทับใจ 149 รอบ ●   เซบาสเตียน เวทเทล มีคิวทดสอบรถเฟอร์รารีในวันนี้ และเจ้าตัวก็กดเวลา