Tag "Roborace"

Total: 67 67Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email371viewsPosted by : AREA 54   ●   ไม่ว่า (คนในยุค) เราจะชอบหรือเชื่อมั่นประสิทธิภาพของมันหรือไม่ ยุคของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ อย่างไรก็ต้องมาถึง สิ่งหนึ่งที่ผู้แปลเชื่อก็คือ เมื่อจบยุคเปลี่ยนถ่ายจากผู้คนในยุคเรา ในอนาคตคงไม่มีใครอาลัยอาวรณ์ “การขับรถ” อย่างแน่นอน… ทว่าหน้าที่ของวิศวกรและเหล่านักคิดซึ่งยังคงอยู่ในยุคเดียวกับ