Tag "SETA 2017"

136views Press Release   ●   พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 3 จากขวา), ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2 จากขวา) ฯพณฯ ชิโร

208views Press Release   ●   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ที่ตื่นเต้นเร้าใจ ย้ำจุดยืนแห่งความเป็นผู้นำเทคโนโลยีและตลาดยานยนต์พลังงานไฟฟ้า