Tag "SHARGE"

229views Press Release   ●   แสนสิริ ประกาศเติมประสบการณ์การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ (Complete Your Living Experience) เปิดตัว “Smart Move” แพลตฟอร์มบริการยานพาหนะระบบเช่าในโครงการของแสนสิริเป็นครั้งแรกในโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกับ 6 พาร์ทเนอร์ซึ่งประกอบด้วย Honda ซึ่งพร้อมส่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า