Tag "Singer"

846views Posted by : Fascinator.   ●   ซิงเกอร์ เวฮิเคิล ดีไซน์ (Singer Vehicle Design) สำนักผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งเครื่องยนต์ ที่อยู่เบื้องหลังการปรับแต่งเครื่อง 911 มาหลายรุ่น ได้ประกาศจับมือกับ วิลเลียมส์ แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง ในการพัฒนาเครื่องยนต์