Tag "Smart fortwo"

398views Posted by : AREA 54   ●   ซับ-แบรนด์ไฟฟ้า EQ หรือ Electric Intelligence ของเมอร์เซเดสที่กำลังจะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนในอนาคต มีรถภายใต้แบรนด์สมาร์ทจากฝั่งเดมเลอร์อยู่ในแผนงานผลิตด้วยอย่างน้อย 3 รุ่นภายในปี 2022 ล่าสุดสมาร์ท

175views Posted by : AREA 54   ●   ในช่วงปลายปี 2016 ที่ผ่านมา เดมเลอร์ได้เปิดตัวสมาร์ทรุ่นไฟฟ้าล้วน 3 รุ่นรวด ประกอบด้วย Smart fortwo electric drive, Smart fortwo Cabrio electric drive และ