Tag "Solar Gard"

657views Press Release   ●   นายชัยชาญ อุปพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายคุณัชญ์ เลิศรัตนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่าการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย Mr. Jaeseong Park ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Mr. Jose Pichardo ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์