Tag "Spyker"

961views Posted by : AREA 54   ●   Spyker Cars สร้างความฮือฮาในงาน 2017 Geneva Motor Show อีกครั้ง หลังจากที่แบรนด์สปอร์ตจากเนเธอร์แลนด์ได้ทำการเปิดตัว Spyker C8 Preliator ในช่วง