Tag "Suzuki Vitara"

237views Press Release   ●   บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ZookiMELT 2017 งานรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อของซูซูกิทุกรุ่นในประเทศไทย ในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดสระบุรี

1Kviews Posted by : AREA 54   ●   Mr. Eugene Romanovsky วิชวล เอฟเฟคท์ อาร์ททิสท์ ของบริษัท Gravity ในกรุงเทล-อาวิฟ ประเทศอิสราเอล ประกาศขายรถ Suzuki Vitara ตัวถัง 3 ประตู โดยจัดทำวีดิโอโชว์สมรรถนะของรถในชื่อ #BuyMyVitara