Tag "Thai Auto Tools"

186viewsPress Release   ●   กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ฯ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ และชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือหุ้นโดยคนไทย 100% ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ถึงศักยภาพและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่ทัดเทียมกับผู้ผลิต