Tag "Thailand Industry Expo"

107viewsประชาสัมพันธ์ ●   นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมงาน ไทยแลนด์ อินดัสตรี เอ็กซ์โป 2019 นำ นิสสัน ลีฟ ใหม่ รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% พร้อมโซนการศึกษาเรื่องการขับขี่อัจฉริยะที่ไร้ซึ่งมลพิษ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่สมาร์ท ซิตี้ เพื่อการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนในอนาคต ●   “ตามที่ภาครัฐประกาศให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาร์ท ซิตี้ พร้อมๆกับการสร้างระบบสาธารณูโภคอัจฉริยะ และแนวทางการจัดการขนส่งอัจฉริยะ นิสสันพร้อมสนับสนุนการช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีการขับขี่และใช้ชีวิตของคนไทย ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ไร้มลพิษอย่างนิสสัน ลีฟ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายในอนาคตนี้” ราเมช นาราสิมัน (Ramesh Narasimhan) ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว ●