Tag "TORAMOVE"

610viewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   กลุ่มบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ (DTC Enterprise Group) ผู้ให้บริการ GPS Tracking และ IoT เตรียมเปิดตลาดจับคู่ขนส่ง ระหว่างผู้ค้าและเจ้าของรถขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจขนส่ง เพิ่มผลกำไรให้เจ้าของรถบรรทุก พร้อมกับลดต้นทุนด้านขนส่งให้ทางฝั่งเจ้าของสินค้าในเวลาเดียวกัน