Tag "Toyota Tsusho"

204viewsPress Release   ●   ในยุคที่สื่อโฆษณาต้องปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยใช้เวลาแต่ละวินาทีอย่างมีคุณค่า สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ติดรถจึงเป็นที่พบเห็นและเริ่มเข้ามามีบทบาท บริษัท แฟลร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Flare (Thailand) Co.,Ltd.) จึงได้รุกเข้าสู่ธุรกิจสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ติดรถ โดยจับจุดของผู้คน

1.4Kviews ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   ไทร์แพค ร้านค้ายางออนไลน์แห่งแรกของอาเซียน เปิดตัวในประเทศไทย โดยความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช (Toyota Tsusho Thailand) และ กลุ่มบริษัทมโนยนต์ชัย หลังประสบความสำเร็จในอาเซียน