Tag "UD Trucks quester"

287viewsPress Release   ●   ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) เปิดตัว เควสเตอร์ ใหม่ พร้อมฟีเจอร์สำคัญ อาทิเช่น เกียร์กึ่งอัตโนมัติ ESCOT และระบบยูดี เทเลเมติกส์ ที่เพิ่มฟังก์ชั่นให้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยในธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจขนส่งอันชาญฉลาดได้อีกด้วย

471views Press Release   •   กลุ่มบริษัท ส. เขมราฐ ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งทั่วประเทศที่มีฐานให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี สั่งซื้อรถ ยูดี ทรัคส์ 40 คันเพื่อรองรับแผนขยายงานด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรข้ามพรมแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา โดยทำการส่งมอบเบื้องต้นไปแล้วจำนวน 10 คันและล่าสุดได้ทำการส่งมอบเพิ่มเติมอีก 30 คัน •   นายณัฎฐชัย โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส. เขมราฐ ทานสปอร์ต เปิดเผยภายหลังการรับมอบรถยูดี ทรัคส์ รุ่น เควสเตอร์ (UD Trucks quester) จำนวน 40 คันว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายงานของกลุ่มฯ ที่จะรุกธุรกิจขนส่งผลิตผลทางการเกษตรข้ามแดนระหว่างด่านพรมแดนประเทศไทยกับประเทศลาวและกัมพูชา ซึ่งธุรกิจดังกล่าวอยู่ในช่วงการเติบโตอย่างมาก โดยเป็นผลจากการเข้าร่วมประชาคมประชาชาติเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC