Tag "V2i"

239views Press Release   ●   ปัจจุบัน ผู้สัญจรในเมืองหลวงทั่วทวีปเอเชียต่างใช้เวลาส่วนใหญ่บนท้องถนนเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเขียว ฟอร์ด จึงได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อสานฝันของคนเมืองให้กลายเป็นความจริง ฟอร์ดเชื่อว่าผู้ขับในอนาคต