Tag "Vehicle-to-grid"

1.5KviewsPosted by : AREA 54   ●   รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นขายดี Nissan Leaf ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐในเยอรมนี ให้ใช้งานระบบ vehicle-to-grid ได้อย่างเป็นทางการ ยังผลให้ Leaf ใหม่กลายเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกในโลกที่สามารถใช้งานในแบบ vehicle-to-grid ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในประเทศเยอรมนี

203views Posted by : AREA 54   •   เกีย/ฮุนไดในนาม Kia Motors Inc. และ Hyundai Technical Center Inc. ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (UCI : University of California, Irvine) ในการทดสอบระบบ V2G หรือ Vehicle to Grid ใช้รถยนต์