Tag "Vintage Car Concours"

Total: 698 698Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email242views ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จัดงานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 41 หรือ The 41st Vintage Car Concours 2017 จำลองบรรยากาศยุคอดีตของถนนเจริญกรุง บำรุงเมือง