Tag "Vocational School Support Project"

158views Press Release   •   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชินรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมแท่นตั้งจำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขายะลา โดยมีผู้บริหารจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิในจังหวัดยะลา นำโดย นายภาณุค์ปกรณ์ อภินันธนพัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ นางนภอมรพรรณ อภินันธนพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส (ที่