Tag "Volkswagen Beetle"

Total98 98Facebook Line 0Twitter 0Email399viewsPosted by : AREA 54   ●   ในปี 2016 คุณป้า Kathleen Brooks หญิงชราวัยกว่า 70 ปี ได้ฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนรักของเธอที่ชื่อ Annie ผ่านรายการเรื่องเล่าสัพเพเหระที่น่าประทับใจ The Zevely Zone ของ Jeff Zevely นักข่าวของสถานี CBS ผ่านช่อง CBS News 8 ซึ่งหลังจากรายการได้เผยแพร่เรื่องราวของเธอออกไป

Total542 540Facebook Line 1Twitter 0Email1.4Kviews Posted by : Fascinator    •   โวล์คสวาเก้น บีเทิล 2017 ถูกเผยภาพออกสู่สายตาเป็นครั้งแรก เนื่องจากเจ้าด้วงตัวน้อยใกล้ถึงเวลาออกสู่ตลาด โดยบีเทิลใหม่นี้จะมีการปรับเปลี่ยนกันชนหน้า ตัวเลือกสีใหม่ เบาะผ้าใหม่ นอกจากนั้นมันยังใส่ระบบเตือนจุดบอดด้านหลัง