Tag "Volvo FL Electric"

475viewsPosted by : AREA 54   ●   วอลโว่ ทรัคส์ เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้ารุ่นแรก Volvo FL Electric โดยจะเริ่มทำการผลิตในเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้เพื่อรองรับงานขนส่งทุกรูปแบบในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกส์, การขนส่งสินค้าในเมือง หรืองานขนส่งขยะ โดยหลังจากการเปิดตัวและเริ่มเดินสายการผลิตในปีนี้ วอลโว่คาดว่าจะเริ่ม