Tag "WiFi"

409viewsPress Release   ●   JEED WiFi บริการเช่าเครื่อง WiFi สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ และต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบัน Pocket WiFi ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นเวลาเดินทางไปยังต่างแดน เนื่องจากประหยัดกว่าโรมมิ่ง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บริษัททัวร์นำเที่ยว กลุ่มองค์กร และบริษัทที่ส่งพนักงานไปทำงาน