February 25, 2017
Motortrivia Team (9753 articles)

ETRAN PROM มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มบริการสาธารณะ

ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่

●   บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพสัญชาติไทย เปิดตัวมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า ETRAN PROM เจาะกลุ่มการบริการสาธารณะ เน้นจุดเด่นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน ตั้งเป้าหมายใหญ่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และจุดประกายให้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจเรื่องพลังงานสะอาด ตั้งเป้ายอดจำหน่ายปีแรก 200 คัน และเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คันภายใน 3 ปี หรือคิดเป็นมาร์เก็ตแชร์ 5%

●   ETRAN PROM ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานไทย โดยเริ่มทำการพัฒนาตัวรถในช่วงเดือนเมษายน 2560 เป้าหมายคือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ที่มีกว่า 300,000 รายในประเทศ พร้อมเปิด Business Model รูปแบบใหม่ ให้เช่ารายเดือนในราคาที่เข้าถึงได้ ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์แบบเดิมๆ ได้ราว 50% ส่วนความสะดวกในเรื่องสถานีชาร์จ อีทรานจะร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนขยายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station) กระจายทั่วกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้า เบื้องต้นตั้งเป้าเอาไว้ที่ 60 สถานีในปี 2560 นี้

จากซ้าย : คุณชาร์ล เจริญพันธ์ Head of Accelerator บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด และคุณสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด

●   นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า “จุดเริ่มต้นของอีทราน เราต้องการนำเสนอทางเลือกใหม่ของบริการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน ขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าในการใช้งานให้กับตลาดผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วย ทั้งนี้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ล้วนเป็นผลจากการกิจกรรมของมนุษย์”

●   “14% นั้นมาจากการขนส่งและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างชัดเจนในอนาคต จึงเกิดแนวคิดเรื่องรถพลังงานไฟฟ้าขึ้นในโลกมานานหลายทศวรรษแล้ว แต่ขาดการนำมาใช้อย่างจริงจัง ด้วยปัจจัยด้านความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และราคาของส่วนประกอบสำคัญ เช่น แบตเตอรี่ หรือมอเตอร์ที่มีต้นทุนการผลิตที่สูง ทำให้ราคาขายสูงตาม จึงไม่เกิดความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลาย”

●   “นั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งธุรกิจของอีทรานที่ตั้งใจเข้ามาบุกเบิกธุรกิจการให้บริการขนส่งสาธารณะที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผลกระทบเป็นสำคัญ อีทรานเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพความพร้อมทั้งด้านบุคลากร นวัตกรรม และเงินทุน โดยปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 10 คน ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตยานพาหนะ ที่สำคัญทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ทำให้สังคมดีขึ้น ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และแตกต่าง บริษัทฯ มีแผนลงทุนการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 10,000 คัน ภายใน 3 ปี โดยมีแผนในการพัฒนาธุรกิจ และมีแผนการระดมทุนเพิ่ม ตลอดจนการหาพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ ร่วมอุดมการณ์ ซึ่งอีทรานพร้อมนำขีดความสามารถของเรา ผสานเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับบริการขนส่งสาธารณะเพื่อคนไทยแล้ววันนี้”

●   “จากการวิเคราะห์สภาพตลาด เราพบว่ามีการขนส่งประเภทหนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ใช้งานกลุ่มแรก นั่นก็คือรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ด้วยขนาดของตลาดที่มีจำนวนกว่า 300,000 คันทั่วประเทศ และศักยภาพในการผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย ที่สามารถพัฒนาส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก มีต้นทุนที่เหมาะสม แต่ยังขาดนวัตกรรมที่จะยกระดับและพัฒนาการบริการ”

●   “อีทรานจึงเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมแรกเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะให้เช่า ในชื่อ อีทราน พร้อม เจาะกลุ่มผู้ใช้งานในกรุงเทพฯ เป็นที่แรก โดยเริ่มจากกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ และผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการแบบวิ่งเป็นรอบ (Route) ในบริเวณใกล้เคียง คอยรับ-ส่งเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งภายในเมืองใหญ่ ถือเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ตอบสนองความต้องการในการขนส่งระยะสั้น (Micro-Interchange Solution) โดยชูเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งาน ให้มีรายได้เหลือเงินเก็บในทุกๆ เดือน เพิ่มขึ้น 50% ควบคู่กับการติดตั้งและขยายสถานีแบตเตอรี่ทั่วกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้า พร้อมเปิดให้บริการปีนี้อย่างแน่นอน”

●   ETRAN PROM มีจุดเด่นที่การออกแบบแยกที่นั่งระหว่างผู้ขับและผู้โดยสารเป็นสัดส่วน ตัวรถใช้พละกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเอาท์พุท 5 กิโลวัทท์ หรือเทียบเท่า 6.7 แรงม้า (HP) ทำความเร็วสูงสุดได้ 80 กม./ชม. การเก็บประจุไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของแบตเตอรี่แพคชนิด LiFePO4 (ลิเธียม ไอรอน ฟอสเฟท ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ตระกูลเดียวกับ ลิเธียม-ไอออน) ความจุหรือความสามารถในการจ่ายไฟใน 1 ชม. เท่ากับ 3 กิโลวัทท์-ชม. วิ่งทำระยะทางได้ประมาณ 60 กม. ต่อการเปลี่ยนแบต 1 ครั้ง ที่ความเร็วคงที่ 70 กม./ชม.

●   อีทรานระบุว่า PROM ใช้ไฟฟ้าราว 25 สตางค์/กม. เน้นความรวดเร็วในการใช้งานจริงด้วยการสลับแบตเตอรี่ (ETRAN BattSwap) ที่สถานีชาร์จภายใน 1 นาที โดยมีการควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า รวมถึงมีระบบควบคุมด้วยการยืนยันตัวตนของผู้ขับก่อนที่จะทำการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้ง

●   นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบ ETRAN Mobility Integration Solution ใช้เซนเซอร์ตรวจจับและอ่านค่าชิ้นส่วนต่างๆ ของตัวรถ ประกอบกับอุปกรณ์ Internet of Things ที่เข้ามาเชื่อมโยงและจัดระเบียบข้อมูลของเซนเซอร์ เพื่อส่งต่อให้กับสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งอยู่กับตัวรถ ผู้ขับสามารถเช็คความเร็ว ปริมาณแบตเตอรี่ การแจ้งเตือนการขับเกินกำหนด ระบบจ่ายเงินทั้งเงินสดและระบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบตรวจสอบเส้นทางการวิ่งทั้งหมดเพื่อเฝ้าระวังการขับที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้งานต่างๆ เฉพาะในส่วนที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์การจราจร รูปแบบการเดินทาง ความถี่ในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analysis)

●   ด้านราคา อีทรานได้สำรวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์กว่า 400 คน และผู้โดยสารที่ใช้งานเป็นประจำในช่วงปี 2558 – 2559 เพื่อหา Pain Point ที่แท้จริง ซึ่งพบว่าวินมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ระบุว่า “เติมน้ำมันเต็มถังวันละครั้ง” คิดเป็นค่าน้ำมันเฉลี่ย 3,000 บาท+/เดือน บางรายระบุว่ามีค่าน้ำมันสูงถึง 7,000 บาท/เดือน และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถอยู่ที่ประมาณ 200 บาท/เดือน

●   ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลุ่มวินฯ หันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคือ “ราคาต้องถูกกว่ารถใช้น้ำมัน จุดชาร์จไฟต้องสะดวก” โดยปัจจัยหลักอื่นๆ ประกอบด้วยประสิทธิภาพของตัวรถ ต้องสามารถเร่งได้ทันใจ และใช้งานในเมืองสะดวก ส่วนเหตุผลรองลงมาคือ การออกแบบต้องสวยงาม และมีราคาที่สามารถจับต้องได้

●   จากข้อมูลดังกล่าวอีทรานสรุปว่า ราคาเช่าที่เหมาะสมเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าชาร์จไฟแล้ว

●   นายสรณัญช์ กล่าวปิดท้ายว่า “อีทรานเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่แตกต่างและใหม่ในตลาดที่ไม่ใช่แอปพลิเคชัน แต่เป็น Hardware เราก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ด้วยโมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ฉีกจากตลาดเดิมที่มีอยู่ อีทรานไม่ใช่บริษัทผลิตรถ แต่เราเป็นผู้นำนวัตกรรมบริการเพื่อการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ที่พร้อมนำขีดความสามารถและพลังความคิด บวกกับความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและยกระดับบริการขนส่งสาธารณะเพื่อคนไทยให้ดียิ่งขึ้นไป”

●   “วันนี้ เราเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวผู้บริโภคอย่างวินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพฯ ก่อน และในอนาคตจะขยายผลจาก 2 ล้อ ไปเป็น 4 ล้อ 6 ล้อ หรือไม่มีล้อ อย่างเช่นเรือต่อไป เราตั้งใจสร้างธุรกิจนี้อย่างจริงจัง คิดและลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นจริง โดยตั้งเป้าการเติบโตในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “drive a better world” ด้วยเจตนารมย์ที่จะสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนและยังประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่เว็บไซท์ etrangroup.com หรือแฟนเพจ facebook.com/ETRANgroup   ●

ETRAN PROM Specification

 • Max Speed 80 km/h
 • Range 70 km (±10%)
 • Front Brake Disc
 • Rear Brake Disc
 • Front Tire 100/90-12
 • Front Wheel Rim 12″ W2.15″
 • Rear Tire 120-70-14 MT3.5
 • Rear Wheel Rim 14″ W3.5″ Offset +6mm 4×100
 • BatteryType LiFePO4
 • Capacity 3 Kwh
 • Voltage 102.4 V
 • Weight 30 kg (3 packs, 10 kg for each pack)
 • Motor Type Brushless DC Motor
 • Rated Power 5000 W
 • Rated Current 60 A
 • Rated Voltage 96 V
 • Power Transmission Belt
 • Overall Length 1852 mm.
 • Overall Width 657 mm.
 • Overall Height 1022 mm.
 • Seat Height 715 mm.
 • Wheel Base 1357 mm.
 • Caster Angle 26 degree

2017 ETRAN PROM