February 28, 2017
Motortrivia Team (10674 articles)

Scania เผยโฉมเทคโนโลยีเชื่อมต่อขบวนรถบรรทุกด้วย 5G


Press Release

 

●   นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและอินเตอร์เน็ต นับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่เว้นแม้แต่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งล่าสุด สแกนเนีย ได้พัฒนาและทำการทดสอบนวัตกรรมใหม่ สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง (Scania Platooning) ซึ่งเป็นการควบคุมการขับที่เชื่อมต่อเป็นรูปขบวนรถบรรทุกแบบต่อเนื่องผ่านเทคโนโลยีสัญญาณ 5G

●   แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง เกิดจากนโยบายสำคัญของสแกนเนียที่ต้องการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน ทั้งการช่วยลดมลพิษในอากาศที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมโลก โดยในทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากกอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง 1.3 ล้านคน และ 95% ของอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์

 

●   หลักการทำงานของเทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง คือ ใช้การเชื่อมต่อขบวนรถด้วยระบบการสื่อสารแบบไร้สายผ่านเทคโนโลยี 5G ทำให้สามารถขับรถเป็นขบวนด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น การช่วยบังคับทิศทาง การดูแลเส้นทางการเดินทาง ความเร็ว การออกตัวและหยุดรถ โดยเมื่อผู้ขับรถนำขบวนออกคำสั่ง ระบบก็จะทำการสื่อสารไปยังรถในขบวนให้ปฏิบัติตาม หรือหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับรถในขบวน ระบบก็จะทำการส่งสัญญาณไปยังรถทั้งหมด และปฏิบัติตามคำสั่งใหม่ของรถนำขบวน

●   สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง ยังมีระบบ Senor Fusion ใช้ความสามารถของเรดาร์และกล้องที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถ นำสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์และประมวลผลการทำงาน ซึ่งในบางกรณีนั้น เรดาห์และกล้องจะสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากกว่ามนุษย์ ยังผลให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ระบบ AI (Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์) ในรถยังสามารถพัฒนาให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และปฏิบัติงานให้ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี AI นี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในขั้นต่อไป

●   เทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง จะช่วยเพิ่มประโยชน์ในธุรกิจการขนส่งได้อย่างยั่งยืนในหลายๆ ด้าน การวิ่งเป็นขบวนรถช่วยลดแรงต้านอากาศ ทำให้ประหยัดน้ำมันลงได้ราว 12% ช่วยลดต้นทุกการขนส่ง ลดมลพิษสู่อากาศ และการวิ่งเป็นขบวนจะมีการเว้นระยะห่างระหว่างรถที่พอเหมาะ จึงช่วยลดความแออัดบนท้องถนน และสิ้งที่สำคัญที่สุดคือ “ความปลอดภัย” เพราะเทคโนโลยีอัตโนมัติเหล่านี้ จะช่วยลดข้อผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ

●   สแกนเนียได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ร่วมกับ Ericsson โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการไปในงาน World Congress in Barcelona ในช่วงเดือนมีนาคม 2016 ซึ่งอิริคสันจะทำการวิจัยในเรื่องการเชื่อมต่อของรถบนระบบ 5G ส่วนสแกนเนียจะพัฒนาเทคโนโลยีของรถให้สามารถปฏิบัติงานและเชื่อมต่อเข้าหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุดสแกนเนียได้มีการทดสอบระบบ สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง แบบใช้งานจริงที่ประเทศสิงคโปร์ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีการวิ่งทดสอบระหว่างท่าเรือในประเทศสิงคโปร์ บนท้องถนน และบรรทุกด้วยน้ำหนักจริง

●   สแกนเนียกำลังเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานจริงบนท้องถนน โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานโดยทั่วไปได้ในบางประเทศหลังปี 2020

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ scania.co.th หรือ facebook.com/scaniathailandgroup   ●