Hyundai H-1 Black Series

Goodyear เผยผลประกอบการไตรมาส 4 และผลรวมปี 2559

Goodyear เผยผลประกอบการไตรมาส 4 และผลรวมปี 2559

Press Release

 

●   บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด สหรัฐอเมริกา เผยผลประกอบการไตรมาส 4 และผลประกอบการรวมปี 2559 โดย มร. ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ (Richard J. Kramer) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิและรายได้จากการดำเนินงานที่น่าประทับใจในปี 2559 เป็นผลจากการดำเนินงานธุรกิจยางสำหรับรถยนต์นั่งและยางสำหรับรถกระบะที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ผลประกอบการของกู๊ดเยียร์ได้แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง รวมทั้งการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดจนทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ”

●   “กู๊ดเยียร์คาดว่าราคาวัตถุดิบอาจปรับตัวสูงขึ้น และกลายเป็นประเด็นสำคัญในปี 2560 แต่ด้วยความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของกู๊ดเยียร์ ผนวกกับผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับรางวัล และความเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในระดับสากล จะช่วยให้เรานำเสนอคุณค่าที่ตอบโจทย์ได้ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน กู๊ดเยียร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ในระยะยาวเราเติบโตได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จจนสามารถหักกลบความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้”

●   “เรายังเชื่อมั่นในกลยุทธ์การสร้างโอกาสเติบโตที่จะสร้างผลกำไรให้แก่หน่วยธุรกิจที่สำคัญในตลาด และยังมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายปี 2563 อีกด้วย”

●   ผลประกอบการของกู๊ดเยียร์ประจำไตรมาส 4 ปี 2559 มีมูลค่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากการไม่นับรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศเวเนซุเอลา ยอดขายยางรวม 41.1 ล้านเส้น ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2558 โดยปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทนลดลงร้อยละ 1 ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ติดรถลดลงร้อยละ 7 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาอ่อนตัวลง

●   กำไรสุทธิของกู๊ดเยียร์ประจำไตรมาส 4 ปี 2559 มีมูลค่า 561 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2.14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น) เทียบกับการขาดทุนสุทธิมูลค่า 380 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1.42 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น) ในไตรมาส 4 ปี 2558 โดยผลประกอบการในปีก่อนได้รับผลกระทบจากการไม่นับรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศเวเนซุเอลา ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่ปรับแล้วประจำไตรมาส 4 ปี 2559 มีมูลค่า 249 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (95 เซ็นต์ ต่อหุ้น) เทียบกับมูลค่า 257 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (93 เซ็นต์ ต่อหุ้น) ในปี 2558 ทั้งนี้ ราคาต่อหุ้นเป็นราคาหลังการปรับลด

●   กู๊ดเยียร์ เผยรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจยางในปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 479 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ 480 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานในปี 2559 เป็นผลจากการประหยัดต้นทุนสุทธิ อันเนื่องมาจากราคาหรือต้นทุนวัตถุดิบถัวเฉลี่ยหลายชนิด รวมทั้งยอดขายที่ลดลงและการไม่นับรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศเวเนซุเอลาทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานในธุรกิจหลัก โดยไม่รวมเวเนซุเอลานั้น คิดเป็นมูลค่า 458 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ผลประกอบการรวมตลอดทั้งปี
●   ยอดขายของกู๊ดเยียร์ประจำปี 2559 มีมูลค่า 15.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2558 เนื่องจากการไม่นับรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศเวเนซุเอลา และการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที่ไม่น่าพอใจ

●   ยอดขายยางรวมอยู่ที่ 166.1 ล้านเส้น ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2558 มากนัก โดยปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ติดรถลดลงร้อยละ 4 ทั้งนี้ หากไม่รวมการไม่นับรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศเวเนซุเอลา จะพบว่ายอดขายยางรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

●   กำไรสุทธิของกู๊ดเยียร์ตลอดปี 2559 มีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (4.74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นจาก 307 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น) ในปี 2558 อันเป็นผลมาจากการไม่นับรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศเวเนซุเอลาในปี 2558 และการลดลงของภาษีเงินได้ในปี 2559 เนื่องจากการปรับค่าภาษีต่างประเทศ ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่ปรับแล้วตลอดทั้งปีมีมูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (4.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น) เพิ่มจากมูลค่า 906 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (3.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น) ในปี 2558 ทั้งนี้ ราคาต่อหุ้นเป็นราคาหลังการปรับลด

●   บริษัทได้เผยรายได้จากการดำเนินงานในแต่ละหน่วยที่มีมูลค่า 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2558 เนื่องจากการไม่นับรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศเวเนซุเอลา ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานในแต่ละหน่วย โดยไม่รวมเวเนซุเอลา มีมูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2558   ●


 Honda Jazz
 

Send this to a friend