February 12, 2018
Motortrivia Team (10321 articles)

Summit Capital ตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ คุมงานสายงานบริหารหนี้


Press Release

 

●   บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทีมผู้บริหาร มุ่งสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยภายในปี 2561 ล่าสุด แต่งตั้ง นายชานนท์ คงมีสุข เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารหนี้ ดูแลการติดตามและควบคุมระดับหนี้จากการปล่อยสินเชื่อของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

●   นายชานนท์ มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานด้านสินเชื่อและการจัดการหนี้ ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จากนั้นจึงไปร่วมงานกับบริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป รับผิดชอบการบริหารพัฒนาสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สินของผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) และสินเชื่อรถยนต์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

●   ก่อนจะมาร่วมงานกับซัมมิท แคปปิตอล นายชานนท์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด รับผิดชอบฝ่ายงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายงานปฏิบัติการสินเชื่อ ฝ่ายงานเร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายงานกฎหมาย ฝ่ายงานประมูลทรัพย์สิน และฝ่ายงานบริการลูกค้า

●   นายชานนท์ กล่าวว่า “ในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของซัมมิท แคปปิตอลในประเทศไทย ย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียมากขึ้นเป็นธรรมดา จึงต้องมีการคัดกรองลูกค้าสินเชื่ออย่างระมัดระวังด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมกับการใช้โปรแกรมการจัดการเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาซัมมิท แคปปิตอล มีหนี้เสียอยู่ในระดับที่ต่ำมากอยู่แล้ว ผมจึงตั้งใจว่าจะรักษาระดับหนี้เสียไม่ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารหนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.summitcapital.co.th   ●