July 6, 2018
Motortrivia Team (7768 articles)

6 บริษัทประกันร่วมมือสตาร์ทอัพ FairDee เปิดตัวกรมธรรม์แบบพร้อมคืนเงินถ้าไม่เคลม

ภาพ : จันทนา เจริญทวี

 

●   สตาร์ทอัพน้องใหม่ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย บริษัท แฟร์ดี อินชัวเทค จำกัด เปิดตัวประกันภัยรถยนต์ แฟร์ดี โดยร่วมกับบริษัทประกันใหญ่ 6 บริษัท เพื่อออกกรมธรรม์ส่งเสริมการขับปลอดภัย พร้อมคืนเบี้ยให้ลูกค้าสูงสุด 30% หากลูกค้าไม่มีการเคลมในปีนั้น

●   นายธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการในประเทศไทย เผยว่า “ประกันภัยรถยนต์แฟร์ดี เริ่มต้นมาจากการศึกษาอัตราอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ทำให้ความถี่ของการเคลมสูงถึงร้อยละ 65 ของกรมธรรม์ทั้งหมด และเบี้ยประกันชั้น 1 ในเมืองไทยมีราคาเฉลี่ย 15,000 บาท ซึ่งสูงกว่าประเทศใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับราคารถยนต์ในประเทศนั้นๆ”


คุณธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แฟร์ดี อินชัวเทค จำกัด


●   “แฟร์ดีจึงมีแนวคิดในการทำเว็บไซท์เพื่อพัฒนาประกันภัยรูปแบบใหม่ ที่คืนเงินให้ลูกค้าหากลูกค้าไม่เคลม นอกจากนี้เรายังพบว่า เพื่อนและคนในครอบครัวเข้าใจพฤติกรรมการขับรถยนต์ของกันและกันมากที่สุด ดังนั้น กรมธรรม์นี้จึงมีรูปแบบ Peer Community หรือการรวมกลุ่มกันเพื่อรับเงินคืน โดยบริษัทประกันจะคืนเงินให้ลูกค้าทันที 15% เมื่อลูกค้าไม่เคลม และจะให้เงินคืนลูกค้าเพิ่มอีก 15% หากลูกค้าจับกลุ่มกับเพื่อนบนเว็บไซต์แฟร์ดีอย่างน้อย 4 คน และเพื่อนทุกคนในกลุ่มไม่มีเคลม”

●   ในเบื้องต้น บริษัทประกันภัย 6 แห่งที่เข้าร่วมกับแฟร์ดี อินชัวเทค ประกอบด้วย กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, เอ็มเอสไอจีประกันภัย, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, ธนชาตประกันภัย และ โตเกียวมารีนประกันภัย รวมถึงโบรคเกอร์อีก 1 แห่งคือ แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์


นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย


●   นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวเสริมว่า “นวัตกรรมของประกันภัยรถยนต์แฟร์ดีนั้น ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอัตราอุบัติเหตุนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับราคาเบี้ยประกันภัย ผมดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาวงการประกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับทั้งบริษัทประกันภัยและลูกค้าไปพร้อมๆกัน”

●   แฟร์ดีนับเป็นสตาร์ทอัพไทยรายแรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ผ่านเข้าโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ด้วย


Mr. Yujun Chean, CEO Vouch Insurance Group


ระบบของแฟร์ดีคืออะไร?

●   แฟร์ดีเป็นแพลทฟอร์มประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ในไทย โดยเจาะจงไปที่กลุ่มลูกค้าที่ขับรถปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ขับรถดี มีเงินคืน” โดยลูกค้าจะได้กรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1 ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเพียร์คอมมูนิตี้ ซึ่งบริษัทประกันจะคืนเงินให้สูงสุด 30% แก่ลูกค้าที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีนั้นๆ

●   ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทพันธมิตรใดก็ได้ ทุกคนในกลุ่มไม่จำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์กับบริษัทประกันเดียวกัน จากนั้นภายในสิ้นปี หากไม่มีการเคลม ลูกค้าจะได้รับเงินคืนทันที 15% จากเบี้ยประกันสุทธิ และจะได้คืนอีก 15% หากทุกคนในกลุ่มที่ลูกค้าจับขึ้นบนเว็บ fairdee.co.th ไม่มีประวัติการเคลม นั่นหมายความว่าลูกค้าจะได้รับเงินคืนสูงสุดรายละ 30% เพิ่มจากส่วนลดประวัติดีที่ลูกค้าได้ในปีต่ออายุอยู่แล้ว

●   แล้วทำไมบริษัทประกันถึงคืนเงินได้?… ทุกวันนี้บริษัทประกันในประเทศไทยใช้เงินกว่า 65% ของเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งหมดในการจ่ายค่าเคลม หากลูกค้าและกลุ่มของลูกค้าไม่มีการเคลมเลย บริษัทประกันจะประหยัดเงินดังกล่าว และสามารถคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับลูกค้าได้ แนวคิดของแฟร์ดีจึงนับเป็นกรมธรรม์ที่เป็นธรรมกับทั้งลูกค้าและบริษัทประกัน

●   ในการรับเงินคืน แบ่งเป็น เงินคืนส่วนบุคคล 15% ของเบี้ยสุทธิของประกันรถยนต์ชั้นที่ 1 ที่คุณจ่าย (ไม่รวมภาษีและอากร) หากคุณไม่เคลมตลอดทั้งปี โดยการคำนวณเงินคืนส่วนบุคคลนั้น ยกตัวอย่าง หากคุณจ่ายค่าประกันรวม 16,095 บาท ได้แก่ 1,050 บาท (ค่าภาษี) และ 45 บาท (ค่าธรรมเนียม) เท่ากับคุณจ่ายค่าประกันรถยนต์สุทธิ 15,000 บาท คุณจะได้รับเงินคืนจากค่าประกันรถยนต์ 15,000* 15% = 2,250 บาท โดยจะได้รับเงินคืนส่วนบุคคลภายใน 45 วัน หลังจากครบอายุกรมธรรม์ของคุณ ซึ่งบริษัทประกันจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกัน

●   ส่วนเงื่อนไข เงินคืนกลุ่ม (จำนวนสมาชิกของกลุ่มขึ้นต่ำ 4 คน) คุณจะได้รับเงิน 15% ของเบี้ยสุทธิของประกันรถยนต์ชั้นที่ 1 ที่คุณจ่าย (ไม่รวมภาษีและอากร) หากสมาชิกทุกคนของกลุ่มคุณไม่เคลมตลอดทั้งปี ทั้งนี้การคำนวณเงินคืนกลุ่มจะเหมือนกับการคำนวณเงินคืนส่วนบุคคล และจะได้รับเงินคืนภายใน 45 วัน หลังจากกรมธรรม์ของสมาชิกทุกคนหมดอายุ โดยบริษัทประกันจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกัน

●   สำหรับเงื่อนไขการ “ไม่เคลม” นั้น พิจารณาจาก (1) ไม่มีประวัติการเคลมตลอดอายุสัญญา และ (2) มีประวัติการเคลมแต่คู่กรณีเป็นฝ่ายประมาท

●   ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้ความเห็นว่า “คปภ. จัดตั้งโครงการ Insurance Regulatory Sandbox เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถช่วยขับเคลื่อน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยยุคใหม่ ผมเห็นว่าผลงานอินชัวเทคของไทยควรจะได้รับการสนันสนุนเพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมประกันภัยยุคดิจิตอล เพิ่มความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมความยุติธรรมให้แก่ผู้บริโภค”

●   นายธนศักดิ์ กล่าวปิดท้ายว่า “การเปิดตัวประกันภัยรถยนต์แฟร์ดีในครั้งนี้ เราตั้งเป้าหมายเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์รวม 50 ล้านบาทในปีแรก และพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกับบริษัทประกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การประกันภัยในปัจจุบันอีกด้วย”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.fairdee.co.th, บริษัทประกันทั้ง 6 แห่งที่เข้าร่วม, แมกซี่ โบรคเกอร์ หรือโทร. 095-046-9985   ●

Hyundai Smart Deal