January 16, 2019
Motortrivia Team (9753 articles)

Hyundai Blue Santa 2562 ร่วมส่งความสุขให้น้องๆ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม

Press Release

 

●   บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “Hyundai Blue Santa” เพื่อส่งมอบความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดนพรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ : (ขวาสุด) มร. ฮอร์เฮ ดิอาซ เดล คาลตัลโย ปาราเดส รองประธานบริษัท ฝ่ายขายและโรงงาน บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, (ที่สองจากขวา) นายอรรถพันธ์ ยุกตะนันท์ ผู้บริหาร บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ (ที่สามจากขวา) มร. โตชิฮิเดะ อาโนะ ประธานบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

●   ในครั้งนี้ฮุนไดได้สนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงเรียน อาทิ ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส, ชุดเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์เครื่องเขียน และคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พร้อมมอบทุนในการปรับปุรงซ่อมแซมโรงอาหารและพื้นลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนทุกๆ ปี

●   กิจกรรม Hyundai Blue Santa คือกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม โดยมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้ด้วย

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮุนได ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.hyundai.co.th   ●