July 20, 2019
Motortrivia Team (7948 articles)

Toyota APM พาหนะพิเศษสนับสนุน Olympic และ Paralympic Tokyo 2020

เรื่อง : AREA 54

●   โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนโอลิมปิกและพาราลิมปิก ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ปี 2020 (Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020) โดยพัฒนายานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร หรือ APM (Accessible People Mover) ที่ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ

●   โตโยต้าออกแบบ APM ตามแนวคิดของโตโยต้าที่ต้องการสร้างสรรค์ ‘การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน’ (Mobility for All) โดยการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารในช่วงท้ายสุดของการเดินทาง (last one mile) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ให้สามารถเดินทางไปถึงพื้นที่จัดการแข่งขันและสถานที่ต่างๆ โดยสะดวก

●   APM จะรับหน้าที่ให้บริการนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน รวมถึงผู้ชมที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้ทุพลภาพ, สตรีมีครรภ์ หรือครอบครัวที่มาพร้อมกับเด็กเล็ก โดยบางส่วนจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการกู้ภัยตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงฤดูร้อนด้วย

●   และในระหว่างการแข่งขัน โตโยต้าจะนำ APM ประมาณ 200 คันมาใช้ในการสนับสนุนการรับ-ส่งผู้เข้าชมกีฬาและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดการแข่งขัน รวมถึงเพื่อเดินทางไปยังจุดต่างๆ ภายในบริเวณงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง, สถานที่จัดการแข่งขัน หรือหมู่บ้านนักกีฬา

Accessible People Mover

●   APM รุ่นมาตรฐาน (Basic Model) : พาหนะสำหรับช่วยให้ผู้คนสามารถเดินทางมาร่วมงานได้มากขึ้นในช่วงท้ายสุดของการเดินทาง (last one mile) ตัวรถเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าแบบความเร็วต่ำที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (BEV – Battery Electric Vehicle) เหมาะสำหรับการขนส่งผู้เข้าร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณสถานที่จัดงาน

●   จุดประสงค์คือ อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่, นักกีฬา และผู้เข้าชมงาน รวมถึงผู้สูงอายุ, ผู้ทุพลภาพ, สตรีมีครรภ์ และครอบครัวที่มาพร้อมกับเด็กเล็ก ตัวรถมีเบาะนั่ง 3 แถว แถวหน้าเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ขับ, แถว 2 โดยสารได้ 3 คน และแถว 3 โดยสารได้ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน (ผู้ขับ 1 และผู้โดยสาร 5) เบาะผู้ขับถูกยกสูงและอยู่ตรงกลาง ผู้ขับสามารถมองเห็นผู้โดยสารได้อย่างชัดเจน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารแต่ละคนระหว่างการเข้า-ออกยานพาหนะได้

●   ในกรณีที่มีผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ APM สามารถพับเบาะเพื่อให้มีการใช้งานร่วมกับวีลแชร์ได้ โดยที่ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งบริเวณแถวที่ 2

●   เบาะนั่งของผู้โดยสารสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างของตัวรถทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา และมีการติดตั้งราวจับเพื่อความปลอดภัยทั้ง 2 ฝั่งเพื่อช่วยให้การเข้า-ออกของผู้โดยสารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งมีตะขอยึดวีลแชร์และทางลาดให้สามารถเข้า-ออกได้อย่างสะดวกด้วย

●   APM สำหรับการกู้ภัย (Relief) : ออกแบบสำหรับใช้ในกิจการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน ตัวรถใช้โครงสร้างพื้นฐานของรุ่นมาตรฐาน แต่พื้นที่ครึ่งหนึ่งของเบาะแถวที่ 2 และ 3 จะถูกสำรองเอาไว้สำหรับเตียงสนาม เพื่อให้สามารถขนส่งผู้บาดเจ็บได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยตัวรถจะมีการติดตั้งเตียงสนามเอาไว้ด้วย

●   APM เวอร์ชั่นกู้ภัย มีพื้นที่รองรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน 2 คน ให้สามารถนั่งขนาบข้างติดกับเตียงสนาม

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นรุ่นมาตรฐานรุ่นสำหรับการกู้ภัย
จำนวนคน/คัน(1) ผู้ขับ + ผู้โดยสาร 5 คน ผู้ขับ + เจ้าหน้าที่กู้ภัย 2 คน + ผู้บาดเจ็บ 1 คน
(2) ผู้ขับ + ผู้โดยสารที่นั่งวีลแชร์ 1 คน + ผู้โดยสาร 2 คน
มิติตัวรถยาว 3.9 เมตร กว้าง 1.6 เมตร x สูง 2.0 เมตร
ระยะทาง100 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
วงเลี้ยวแคบสุด 4.8 เมตร
ความเร็วสูงสุด 19 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Hyundai Smart Deal