February 27, 2020
Motortrivia Team (7997 articles)

Mazda ประเทศไทย ยืนยัน BT-50 PRO เติมดีเซล B20 ได้

ประชาสัมพันธ์

●   มาสด้า ประเทศไทย ยืนยันปิคอัพ Mazda BT-50 PRO ที่เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สามารถใช้งานน้ำมันดีเซล B20 ได้

●   นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากการที่ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เข้าขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ขานรับกับนโยบายนี้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มปรับเพิ่มสูงขึ้น แก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินได้สำเร็จ รวมถึงปัญหาฝุ่นละอองที่ลดระดับความรุนแรงลง”

●   “ประเทศไทยเป็นตลาดรถปิกอัพขนาด 1 ตัน อันดับหนึ่งของโลก หากผู้ใช้รถปิกอัพช่วยกันปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเชื้อเพลิงในระยะยาวด้วยการลดปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ลดภาระที่เกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลก”

●   “จากเหตุผลข้างต้น มาสด้าในฐานะผู้จำหน่ายรถปิกอัพรุ่น BT-50 PRO ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จึงออกประกาศแผนในการศึกษา พัฒนาในทันทีเพื่อดำเนินการอัพเกรดอุปกรณ์ในรถปิกอัพมาสด้าให้สามารถรองรับน้ำมันดีเซล B20 สำหรับลูกค้าที่จองซื้อรถปิกอัพ BT-50 PRO ที่เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 สามารถเติมน้ำมันดีเซล B20 ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเครื่องยนต์ สมรรถนะของรถ และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแต่อย่างใด ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ประชาชนที่ใช้เป็นยานพาหนะส่วนตัว รวมถึงประชาชนที่ใช้บริการรถสาธารณะด้วยราคาน้ำมันดีเซล B20 ที่ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ อีกทั้งยังช่วยให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดยิ่งขึ้น ตอบรับกับวิสัยทัศน์ Sustainable zoom-zoom 2030 คือ การแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญ เพื่อให้โลกของเรายังคงสวยงาม เพื่อผู้คน และสังคมให้น่าอยู่ตลอดไป”

●   มาสด้าระบุว่า BT-50 PRO ที่เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ยังจำหน่ายในราคาเท่าเดิม ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.mazda.co.th  ●

Hyundai Smart Deal