April 16, 2020
Motortrivia Team (7730 articles)

Mitsubishi บริจาคเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมยืนหยัดเคียงข้างประเทศไทยในการต่อสู้และบรรเทาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านโครงการ “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ช่วยหมอ ต่อชีวิต สู้ภัยโควิด-19” บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยยอดบริจาคส่วนหนึ่งนำมาจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานฯ และจากการจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ซึ่งยอดจำหน่ายทุกคันมีส่วนร่วมสมทบทุนบริจาค จำนวน 1,000 บาทต่อคัน

●  บริษัทฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายผู้จำหน่ายในการเร่งส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE พร้อมด้วยหน้ากาก N95 ให้แก่ โรงพยาบาล 6 แห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์

●  มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พวกเราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในการรักษาผู้ป่วยและยับยั้งการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ในการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศไทย”

●  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 7 เครื่อง ชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจำนวน 1,400 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 4,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาล 6 แห่งดังต่อไปนี้

  1. โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ
  2. โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ. ชลบุรี
  3. โรงพยาบาลถลาง จ. ภูเก็ต
  4. โรงพยาบาลป่าตอง จ. ภูเก็ต
  5. โรงพยาบาลยะลา จ. ยะลา
  6. โรงพยาบาลปัตตานี จ. ปัตตานี

●  พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

●  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยึดมั่นในปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ด้วยการสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่ประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสในขณะนี้ นอกจากการร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้  ●

Hyundai Smart Deal