April 29, 2020
Motortrivia Team (7986 articles)

Mitsubishi สนับสนุนการต่อสู้การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาทอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริษัทฯ ร่วมกับเครือข่ายผู้จำหน่ายเร่งทำการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวให้แก่ โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง ใน 5 จังหวัด และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

●  โครงการ “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ช่วยหมอ ต่อชีวิต สู้ภัยโควิด-19” ได้ระดมทุนเพื่อบริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 7 เครื่อง ชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจำนวน 1,400 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 4,500 ชิ้น โดยยอดบริจาคส่วนหนึ่งนำมาจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานฯ และจากการจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ซึ่งยอดจำหน่ายทุกคันมีส่วนร่วมสมทบทุนบริจาค จำนวน 1,000 บาทต่อคัน

จากซ้ายไปขวา: นายธราดล วัฒนะลาภา ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูกค้ารายใหญ่และโครงการพิเศษ; นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายภายในประเทศและสายงานพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย; มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่; พล.อ.ต. ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ; พล.อ.ต. ธรรมรงค์เดช เจริญสุข ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน; พล.อ.ต. สมพร แต้พานิช ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์; พล.อ.ต. ฐากูร นาครทรรพ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการฯ (สายงานกิจการพิเศษ)

●  ต่อเนื่องจากการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบังและโรงพยาบาลราชวิถีบริษัทฯ ยังได้เร่งดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม โดย มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารส่งมอบหน้ากาก N95 ให้แก่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.อ.ต. ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ที่ 4 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบ

นาง นภอมรพรรณ อภินันธนพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ.เอ.เอส มอเตอร์ จำกัด (สาขายะลา) (ที่ 3 จากขวา) ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ พร้อมด้วยหน้ากาก N95 ให้แก่ พญ. นิตยา ภูวนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา (กลาง) โดยมี นาย วรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

●  พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้จำหน่ายภาคใต้ ได้แก่ บริษัท เอ.เอ.เอส มอเตอร์ จำกัด (สาขายะลา) และ บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด (สาขาปัตตานี) ในการเร่งส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และหน้ากาก N95 ให้แก่ โรงพยาบาลยะลาและโรงพยาบาลปัตตานี

นาง อมรทิพย์ ชคทิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด (สาขาปัตตานี) (ถือป้ายทางขวา) ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ พร้อมด้วยหน้ากาก N95 ให้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี โดยมี นาย ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ถือป้ายทางซ้าย) พร้อมด้วย นพ. อรุณ ประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ

●  พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดภูเก็ต บริษัทฯ ยังได้ประสานความร่วมมือไปยัง บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) และ บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด ในการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลถลาง อีกด้วย

นาย บุญสิน เอกไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด ( ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย น.ส. วาสนา ชูดวงจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) ( ที่ 3 จากขวา) ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ พร้อมด้วยหน้ากาก N95 ให้แก่ พญ. เหมือนแพร บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง (ที่ 4 จากซ้าย) โดยมี นาย สมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ (กลาง) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

●  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยึดมั่นในปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ด้วยการสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่ประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสในขณะนี้ นอกจากการร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้

นาย บุญสิน เอกไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย น.ส. วาสนา ชูดวงจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) (ที่ 1 จากขวา) ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ พร้อมด้วยหน้ากาก N95 ให้แก่ นพ. บรรพต ปานเคลือบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง (ที่ 5 จากซ้าย)

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

●  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มมิตซูบิชิ มอเตอร์ส และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

●  ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 5 ล้านคัน และได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี ผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ และ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

●  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ 02-079-9500 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 8:30-17:00 น. หรือ www.mitsubishi-motors.co.th  ●