June 3, 2020
Motortrivia Team (6913 articles)

แขนกลไบค์เลนของ TSE เตรียมใช้ในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่

motortrivia

●  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE: Thammasat School of Engineering) พัฒนา “แขนกลไบค์เลน” (Intelligent Screening System for Bicycle Lane) แขนกลอัจฉริยะสำหรับคัดกรอง และกีดขวางรถจักรยานยนต์ที่ขี่บนเลนจักรยาน เพื่อให้จักรยานสัญจรได้คล่องตัว ปลอดภัย

●  แขนกลนี้มีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ (1) ระบบแยกแยะพาหนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยแยกแยะลักษณะของยานพาหนะในระยะ 4 เมตร พร้อมสั่งการเปิด-ปิดเส้นทางไปยังเมนบอร์ด (2) แขนกลอัจฉริยะ ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเมนบอร์ด โดยในกรณีที่ตรวจพบจักรยานยนต์ แขนกลจะปิดเส้นทางการขี่ แต่ในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นจักรยาน แขนกลจะเปิดเส้นทางให้ 5 วินาที ซึ่งทีมวิจัยได้ออกแบบให้แขนกลอัจฉริยะมีขนาด 1.5 เมตร และสามารถพับเก็บได้ภายในตู้แขนกล เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในบางพื้นที่ที่มีหลังคาเตี้ย

●  ในอนาคต แขนกลนี้มีแผนจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ด้วย โดยจะมีราคาประมาณ 3.5 หมื่นบาท

●  ทั้งนี้ แขนกลไบค์เลน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศบนเวทีประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ผ่านมา (The 10th Motor Expo Automotive Innovation Award 2019) ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่แฟนเพจ facebook.com/ENGR.THAMMASAT หรือเว็บไซท์ www.engr.tu.ac.th

●  นายสุริยา สารธิมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ตัวแทนทีม กล่าวว่า “แม้ว่าที่ผ่านมา ภาครัฐจะมีการผลักดัน ‘เมืองจักรยาน’ ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ด้วยการสร้างเลนจักรยาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ โดยมีป้ายสัญลักษณ์หรือข้อความที่สื่อถึงเลนจักรยานอย่างชัดเจน แต่กลับพบข้อจำกัดจำนวนมาก ทั้งการขี่ทับเลน การจอดกีดขวางเส้นทางจักรยาน ซึ่งอาจจะก่อเกิดให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขี่จักรยานได้”

●  “ทีมวิจัยและคณะจึงพัฒนาแขนกลไบค์เลน นวัตกรรมแขนกลอัจฉริยะที่ช่วยคัดกรอง และกีดขวางรถจักรยานยนต์ที่ขี่บนเลนจักรยาน สนับสนุนผู้ปั่นจักรยานให้มีการสัญจรที่คล่องตัว ปลอดภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ โดยมี รศ.ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นที่ปรึกษา”

●  รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กล่าวเสริมว่า “TSE มีนโยบายในการบ่มเพาะและผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ ที่มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง คิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม สามารถขมวดรวมศาสตร์ความรู้ต่างสาขา สู่การผลิตนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งก้าวสู่การเป็นฟันเฟืองหนึ่ง ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต ผ่านการเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้การใช้เครื่องมือจริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ ณ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา อาทิ เครื่องพิมพ์สแกน 3 มิติ Faro Arm Edge 2.7 และเครื่องพิมพ์สามมิติ รุ่น Projet 260C”

 “นอกจากนี้ นักศึกษาที่ TSE ยังได้ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม อย่าง กลุ่มสยามกลการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริงอย่างเต็มศักยภาพ”   ●

Drunk Dont Drive