June 21, 2020
Motortrivia Team (7080 articles)

Toyota เตรียมเปิดซอฟต์แวร์เสมือนจริง THUMS ให้ใช้งานฟรี

ประชาสัมพันธ์

●  โตโยต้า ซิตี้, ประเทศญี่ปุ่น : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (โตโยต้า) ประกาศว่า จะมีการเปิดให้ใช้งานซอฟต์แวร์ Total Human Model for Safety หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า THUMS ได้ฟรีตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เป็นต้นไป โดยแผนงานนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการขับเคลื่อนที่ปลอดภัย

●  THUMS คือซอฟต์แวร์เทคโนโลยีจำลองร่างกายมนุษย์แบบเสมือนจริงที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์อาการบาดเจ็บของร่างกายมนุษย์ที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนได้ โดยโตโยต้าคาดหวังว่า การเปิดให้ประชาชนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ THUMS ฟรีในครั้งนี้จะมีผู้สนใจเข้าใช้งานอย่างกว้างขวาง และนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยให้กับยานยนต์ได้ในท้ายที่สุด

●  ซอฟต์แวร์ THUMS ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในยานยนต์โดยความร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า เซ็นทรัล อาร์แอนด์ดี แล็บส์ ซึ่ง THUMS นับว่าเป็นซอฟต์แวร์เทคโนโลยีจำลองร่างกายมนุษย์แบบเสมือนจริงตัวแรกของโลก เมื่อทำการเปิดตัวครั้งแรกในปี 2000 โดย THUMS จะจำลองและวิเคราะห์อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากกรณีรถชน

●  นับตั้งแต่การเปิดตัวในครั้งนั้น จนกระทั่งการออกซอฟต์แวร์ THUMS ในเวอร์ชั่นที่ 6 ในปีที่แล้วซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด จะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความหลากหลายของโมเดลจำลอง ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของเพศ อายุ และรูปร่างทางกายภาพ ได้แก่ โครงสร้างกระดูก สมอง อวัยวะภายใน ตลอดจนกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับการทดสอบการชนโดยใช้หุ่นจำลองร่างกายคนตามปกติแล้วนั้น จะพบว่าการใช้ซอฟต์แวร์ THUMS มีข้อดีคือสามารถวิเคราะห์อาการบาดเจ็บที่เกิดจากรถชนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าเพราะ THUMS สามารถออกแบบรูปร่างและความแข็งแกร่งของร่างกายมนุษย์ได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงกว่า

●  นอกจากนี้การสร้างสถานการณ์จำลองในคอมพิวเตอร์ยังอำนวยความสะดวกให้สามารถทำการวิเคราะห์ซ้ำได้ในรูปแบบการชนที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังช่วยย่นระยะเวลาและลดต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนายานยนต์ในขั้นตอนของการทดสอบการชนได้อย่างมาก

วิวัฒนาการของ THUMS

●  ปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ THUMS ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการวิจัยยานยนต์โดยองค์กรต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 100 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และอื่นๆ ในญี่ปุ่นเละต่างประเทศ โดย THUMS ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาหลากหลายเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย และการออกแบบโครงสร้างยานยนต์เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนผู้คนบนท้องถนน ทั้งนี้ องค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินความปลอดภัยของยานพาหนะต่างก็กำลังพิจารณาการใช้ซอฟต์แวร์ THUMS เพื่อการทดสอบแบบเสมือนจริงในแผนงานการประเมินสมรรถนะของยานพาหนะต่างๆ ในอนาคต

●  การเปิดซอฟต์แวร์ THUMS ให้ใช้ได้ฟรีนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้คนในวงกว้างสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยด้านความปลอดภัยของยานพาหนะแล้ว ยังช่วยผลักดันการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานของซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถพัฒนาโมเดลในซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ด้วยตนเองและแบ่งปันผลลัพธ์ให้กับคนอื่นๆ ได้ด้วย

●  มร.เซอิโก คุซุมากิ สมาชิกของบริษัท แอดวานซ์ อาร์แอนด์ดี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดซอฟต์แวร์ THUMS ให้ใช้ได้ฟรีว่า:

●  “นับตั้งแต่การเปิดตัว THUMS ในปี 2000 เราพยายามทุ่มเทในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเดินหน้าทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของโมเดลต่างๆ จนตอนนี้กล่าวได้ว่าซอฟต์แวร์ THUMS ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโตโยต้าในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและพัฒนายานยนต์ของโตโยต้าให้ดียิ่งๆ ขึ้น เราตัดสินใจที่จะเปิดให้ผู้คนสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ฟรีเพื่อที่จะได้มีผู้คนเข้ามาใช้งานมากขึ้น และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของยานยนต์ให้ก้าวหน้าทั่วทั้งแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนเพื่อช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมของเราให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เราหวังว่าซอฟต์แวร์นี้จะถูกนำไปปรับใช้งานอย่างกว้าง ขวางในพื้นที่ต่างๆ อันจะเป็นการปูทางสู่สังคมแห่งการขับเคลื่อนที่เพียบพร้อมไปด้วยยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีอื่นๆ ในอนาคต”

●  สำหรับการขายลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวผ่าน เจเอสโอแอล คอร์ปอเรชั่น (โตเกียว) และ อีเอสไอ กรุ๊ป (ปารีส) จะสิ้นสุดลงในปี 2020 และหลังจากนั้น THUMS ก็จะเปิดให้สามารถเข้าใช้งานได้ฟรี

●  โมเดลต่างๆ ในเวอร์ชั่นนี้จะมีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยรายละเอียด (เช่น โครงสร้างกระดูก สมอง อวัยวะภายใน และอื่นๆ) อีกทั้งยังมีความหลากหลายด้านเพศ อายุ ลักษณะรูปร่างทางกายภาพ และการจัดวางท่าทาง

หมายเหตุ : เวอร์ชั่น 4 , 5 และ 6 จะเปิดให้ใช้งานฟรี

Pedestrian Models

Occupant Models

ประวัติความเป็นมาของซอฟต์แวร์ THUMS

 ปีการแนะนำรายละเอียด
1997โตโยต้าเริ่มพัฒนา THUMS ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า เซ็นทรัล อาร์แอนด์ดี แล็บส์ 
2000เปิดตัวเวอร์ชั่นที่ 1 เพิ่มรายละเอียดของกระดูกให้กับตัวโมเดล
2005เปิดตัวเวอร์ชั่นที่ 2 เพิ่มรายละเอียดของใบหน้าให้กับตัวโมเดล
2008เปิดตัวเวอร์ชั่นที่ 3เพิ่มรายละเอียดของสมองให้กับตัวโมเดล
2010เปิดตัวเวอร์ชั่นที่ 4เพิ่มรายละเอียดของอวัยวะภายในให้กับตัวโมเดล
2011เพิ่มความหลากหลายของรูปร่างทางกายภาพให้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่ 4เพิ่มโมเดลผู้หญิงร่างเล็กและผู้ชายร่างใหญ่
2015เปิดตัวเวอร์ชั่นที่ 5เพิ่มรายละเอียดของกล้ามเนื้อให้กับตัวโมเดล
2016เพิ่มโมเดลเด็กในเวอร์ชั่นที่ 4เพิ่มโมเดลเด็กอายุ 3 ปี , 6 ปี และ 10 ปี
2019เปิดตัวเวอร์ชั่นที่ 6เพิ่มการจำลองโครงสร้างกล้ามเนื้อเข้ากับอวัยวะภายใน
2020เปิดให้เข้าใช้งานฟรีเวอร์ชั่นปัจจุบัน
Drunk Dont Drive
Hyundai HNY Campaign