September 20, 2020
Motortrivia Team (7743 articles)

Ford เพิ่มสายด่วนผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ่านคอลเซ็นเตอร์

ประชาสัมพันธ์

●  ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มบริการสายด่วนผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์บริการผ่าน ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด (Ford Call Center) โทร. 1383 ต่อหมายเลข 5 ให้ลูกค้าฟอร์ดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์บริการที่พร้อมรับฟัง ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านเทคนิค รวมทั้งช่วยประสานงานและดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

●  บริการใหม่นี้เป็นหนึ่งในความตั้งใจของฟอร์ดในการพัฒนาการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านแผนงาน ‘ฟอร์ดการันตีความใส่ใจ’ เพื่อมอบประสบการณ์การครอบครองรถฟอร์ดที่เหนือระดับ ด้วยการเพิ่มศักยภาพการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อดูแลลูกค้าครอบครัวฟอร์ดด้วยความใส่ใจทุกช่วงเวลา   ●

Hyundai Smart Deal